Wednesday, January 13, 2010

RT Bas Brikke ontbijtessies (feedback en ervaringen)

Zie zijn blog hier 

Vanochtend de eerste ontbijtsessie gehad over het verbinden van Mensen en Kennis met SharePoint 2010.
Een korte introductie van de essentie van SharePoint is altijd op z'n plaats. Veel klanten vinden SharePoint moeilijk te doorgronden vanwege het grote volume aan templates (voorgedefinieerde sites) en de breedte van de inzetbaarheid.


Hierna een link gelegd met documenten als expliciet maken van Kennis en het verbinden van mensen aan deze documenten. Uit de praktijk komen zeer veel voorbeelden naar boven.


Mijn collega Renee Hulsman verzorgde een tweetal demonstraties van 2010, mooi opgebouwd vanuit een overzicht van de pagina's via documenten naar de dynamische profielen van mensen.
De deelnemers waren zeer interactief, daar was ook alle gelegenheid voor. Mijn voorkeur gaat uit naar kleine groepjes, zodat het stellen van vragen eerder beloond dan bestraft wordt ;-)

Een van de meest visuele uitbreidingen in 2010 is de Organization Browser. Hierover laten meer.

Org browser
Iedereen heeft het goed naar zijn zin gehad, de evaluaties gaven ons een 8,8! Een zeer goede score waar ik dan ook zeer trots op ben.

Ik wil dan ook iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan het realiseren van deze demo omgeving en gevraagd en ongevraagd zijn/haar hulp heeft aangeboden. Dat alles is meer dan welkom.
Op naar de volgende 2 sessie!

Ontwaken met e-office en SharePoint 2010 Zie zijn presa.

No comments: